Min metode

Sådan arbejder jeg
Når jeg vejleder forældre, gør jeg det efter Marte meo metodens principper, men trækker naturligvis også på de mange erfaringer, jeg har samlet gennem et helt livs arbejde med børn, familier og forældre. Jeg har fokus på det samspil, der er mellem barnet og forældrene og ser på, hvad det er, der sker her og nu.

Konkret tager jeg udgangspunkt i samspillet og kommunikationen mellem dit barn og dig og hvem familien består af – såvel det verbale som nonverbale. Det vil sige, at jeg eksempelvis kigger på, hvad barnet gør, hvor barnet har sin opmærksomhed, hvordan barnet har det og hvad barnet udtrykker. Det samme gør jeg med de voksne.

Når jeg er ude hos familier for at observere en hverdagssituation, filmer jeg til brug i min efterfølgende analyse. Jeg sammenholder det, jeg kan se, med den problemstilling, som I forældre har rejst, og finder herved frem til, hvad I kan gøre for at ændre samspillet til dét, I gerne vil.

Marte meo metoden har fokus på det, der virker. Det vil sige, at det for mig drejer sig om at se og finde det, I allerede gør, som fungerer, men måske skal gøre noget mere eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet. Ved hjælp af Marte meo metoden hjælper jeg jer til at forandre samspillet, så det støtter barnet og dets udvikling – og til at forstå, hvorfor børn gør, som de gør.

Se mere om Marte meo: www.martemeo.dk