Referencer

Louise Mørup Sonne
Rasmus Olsen
Louise Mørup Sonne
mor til to drenge og redaktør på magasinet Vores Børn

Vi har været en gruppe på 10 kvinder, som hver anden måned i flere år har haft besøg i to timer af Else Buhl for at få en bedre forståelse for, hvordan vi kan skabe et godt samspil med vores små børn.

Else har haft enorm betydning for den måde, jeg er sammen med mine børn på. Hun er ‘inde i hovedet’ på børnene og formidler budskaberne videre med få, men afgørende ord, så man får forståelse for, hvordan verden ser ud med en treårigs øjne – og får sat spørgsmålstegn ved sine egne automatreaktioner.

Én afgørende ting, jeg har ændret, er den måde, jeg lægger mine børn i seng på. Tidligere bekendte jeg mig til den almindelige konsensus om, at børn skal falde i søvn alene – uden egentlig at tage stilling til hvorfor. Else fik mig til at reflektere, og jeg fandt ud af, at det matcher mine værdier langt bedre at være hos børnene, når de skal sove.

Else ser tingene fra børnenes side, men har stor forståelse for, hvad der er praktisk muligt i den enkelte familie, og kommer med simple, men afsindigt brugbare råd, som man kan omsætte til praksis øjeblikkeligt.

Rasmus Olsen
far til tre børn og afdelingsleder    

Vi havde nogle udfordringer som forældre med at tackle nogle situationer med vores syvårige datter. Derfor gik det nogen gange helt skævt. Vi ikke kunne finde ud af hvad, vi skulle gøre og prøvede derfor alt muligt – og ofte ikke helt samstemmende. Et besøg af Else ændrede i høj grad på det.

Else har en grundlæggende respekt for mennesker, og det afspejler sig i hendes helt særlige evne til at se børn. Hun lærte os at se, hvordan vores datter gør det bedste, hun kan for sin alder. Også når det udmønter sig i nogle – set fra vores synspunkt – uhensigtsmæssige – reaktioner. Vi mødtes to gange med Else og står nu tilbage med en mindre konfliktfyldt måde at være sammen med vores datter på.

Else filmede en puttesituation og var faktisk ikke ret længe hos os. Men på den tid fik hun nogle rigtig gode observationer. Vi som forældre fik nogle klare, fælles rammer at gå ud fra, så nu gør vi det samme. Og vi er blevet bedre til lige at træde et skridt ud af situationen, også når vi er trætte og udkørte, så vi undgår at blive revet med. Det handler meget om, hvordan vi kommunikerer verbalt, men i høj grad også, hvad vi signalerer med kroppen samtidig. Så nu er det f.eks. ned i knæ i børnehøjde og med ansigtet forsøge at spejle, der hvor vores datter er følelsesmæssigt.

Noget jeg rigtig godt kunne lide ved Elses måde at arbejde på, er, at hun har en meget empatisk, positiv og konstruktiv tilgang til, hvordan man håndterer magtkampe. Det er nemlig ikke en magtkamp med et barn, for vi voksne har magten og derfor ansvar for situationen. Elses tilgang er anerkendende og meget lyttende, og det var ikke noget med at påpege tre ting, vi gjorde forkert – vi stod nærmere tilbage med et: Wauw, hvis vi bare kunne gøre noget mere af det her, vi faktisk gør rigtigt i forvejen, så er vi godt på vej. Det var en meget inspirerende og positiv oplevelse.

Kristine Dose Bertelsen
Pædagog i Børnehuset Grønnebakken    

Else gør det simpelthen mere klart, hvordan vi er de bedste forældre, vi kan være i relationen med vores børn. Efter nogle timer i selskab med hende kom vi ud med sådan en: »Nå ja, det er sådan opgaven som forældre er.« Man bliver jo helt rundtosset af at følge med i alle de her artikler om børn: så må man ikke curle, så skal man gøre det ene og næste dag det andet. Else taler med stor autoritet, men er samtidig meget hjertevarm, anerkendende og lyttende, der var på intet tidspunkt nogen forældre, som følte sig forkerte eller galt på den, ligegyldigt hvad de kom med af eksempler på problemer, de tumler med i hverdagen.

Det virkelig gode ved Elses bud på løsninger er, at de er så enkle, konkrete og hverdags-relaterede. Og så er hendes viden om børn enorm og hendes grundindstilling er, at børn jo rigtig gerne vil være medspillere, hvis vi hjælper dem. Vi kom derfor alle hjem med en følelse af at være blevet klogere og bedre rustet til at forbedre samspillet med vores børn i hverdagen. Jeg bruger ofte det, hun har fortalt, når det hele kører op i hverdagstrummerummen. Så tænker jeg lige: Hvad ville Else gøre her, og så kommer der ro på. Det virker hver gang.