Sansemotorisk undersøgelse og vejledning af børn

Med til børns trivsel hører også deres motoriske færdigheder. Bevægelse og leg er barnets redskab til at indtage verden, udvikle sig, få kropsbevidsthed og dermed trives. Jeg er oprindeligt uddannet ergoterapeut, senere også motorikvejleder og er tilknyttet Motorik i Centrum, hvor jeg hjælper børn, der har problemer af sansemotorisk art.

Det gør jeg bl.a. ved at undersøge barnets primære sanser. Det er vestibulærsansen (hovedbalance-sansen), taktilsansen (følesansen) og den kinæstetiske sans (muskel/ledsans). Disse tre sanser danner sammen med musklernes grundspænding fundamentet for den motoriske udvikling.

Hvordan ved du, om dit barn har udfordringer med sanser og motorik?
Du kan se det, ved at dit barn er motorisk usikker. Hvis det eksempelvis er utryg ved at gynge og svinge eller blive svunget rundt. Hvis dit barn er generet af sit tøj, af at have mad i munden eller ikke bryder sig om at blive nusset/rørt ved. Hvis dit barn har svært ved at koordinere, eller er utryg ved at klatre, eller hvis det falder eller vælter let.

Med undersøgelse og motorikvejledning får du:
Du får en forståelse for, hvor og hvordan barnet skal stimuleres – og selvfølgelig hvorfor det er vigtigt, at du hjælper dit barn til en bedre motorik. Ud over vejledning om dit barns specifikke udfordring, får du også ideer til, hvordan du generelt kan stimulere dit barns motorik.

Sådan foregår det:
Dit barns primære sanser og motorik undersøges. Dette udføres af mig, ofte sammen med en anden motorikvejleder. Undersøgelsen filmes for vores hukommelses skyld. Vi gynger barnet, mærker efter reflekser på
kroppen og ser, hvordan barnet kravler, løber, står på et ben, og om det bliver svimmelt og rundtosset, når vi leger.
Efter max. 14 dage modtager du en skriftlig rapport fra mig med
konklusion på undersøgelsen og en træningsvejledning. Plus et idekatalog til, hvordan du kan stimulere barnets sanser.
Efter seks til otte uger mødes vi igen til en opfølgning for bl.a. at se, hvordan dit barn har udviklet sig motorisk, og hvad der evt. videre skal gøres.
Foregår i lokaler hos apa – Borgervænget 7 A, 1 2100 København Ø
(www.apa.dk )

Pris: kr. 2300,-