Vejledning ud fra iagttagelser af jeres hverdag

Med vejledning får du:

Besøg hjemme i familien, med efterfølgende samtale. Du får et konstruktivt blik på, hvordan tingene foregår hjemme hos jer og et erfarent bud på, hvad lige netop du kan gøre, så du får et bedre samspil med dit barn, og dermed bedre familietid og et gladere barn.

Herud over får du:
-Indsigt i hvorfor uheldige situationer gentager sig dag efter dag.
-Forståelse for, hvorfor barnet ikke samarbejder (selv om det er det, det allerhelst vil), og hvad du kan ændre i dit samspil med barnet, for at I bedre forstår hinanden.
-Konkrete anvisninger til at forandre det, du gerne vil ændre.
-Redskaber til at blive en mere tydelig som forældre, så dit barn forstår, hvad du gerne vil have det til at samarbejde om.
-Viden om børns udvikling, og hvad et barn på dit barns alder tumler med i øjeblikket. Altså viden om, hvad du kan forvente dig af et samarbejde med et barn i den alder

Sådan foregår det
(step 1)
-Indledende telefonisk samtale.
-Hjemmebesøg af mig og filmning af de situationer, I ønsker min hjælp til at ændre (ca. en time).
-Analyse af pågældende situation med henblik på, hvordan I opnår et endnu bedre samspil med jeres barn.
-Samtale med konkrete anvisninger til ændring af samspillet i de uønskede situationer.
-Opsummering af de vigtigste punkter på skrift.
-Opfølgende telefonisk samtale efter to til tre uger.

(evt step 2)
Det giver næsten altid en dybere forståelse af problematikken – og hvordan I bedst løser den – hvis vi mødes igen, når I har arbejdet med mine anvisninger.
-Samtale telefonisk
-Her filmer I selv en sekvens (og sparer som udgangspunkt mit besøg), efter I har implementeret og øvet step 1.
-Analyse af tilsendte film.
-Samtale med yderligere anvisninger til ændring af samspillet
-Opsummering af de vigtigste punkter på skrift
-Opfølgende telefonisk samtale efter to til tre uger.

Pris. 700 kr pr time
Tillæg for kørsel udenfor Københavnsområdet